Avdunstning Kristallisation Skid

  • Evaporation crystallization skid

    Avdunstning kristallisation glider

    Tillämpningen av evaporativ kristallisationsskida i avloppsvattenrening från naturgasreningsanläggningar måste analyseras i kombination med fasdiagrammet för Na2SO4-NaCl-H2O.Evaporativ kristallisation är inte bara processen att separera salt och vatten, utan kan också kombinera löslighetsegenskaperna för varje oorganiskt salt för att separera det oorganiska saltet effektivt stegvis i det förångande kristallisationssystemet.