Processer för TEG-dehydrering i naturgas

processer avTEG uttorkning i naturgasär ett normalt sätt att ta bort vatten i naturgas.
Den mättade våta naturgasen separeras från 5 μm droppar och uppåt genom filterseparatorn och går sedan in i gas-vätskeseparationskammaren vid den nedre delen av trietylenglykolabsorptionstornet i dehydratiseringsenheten för att separera den fria vätskan som kan föras in i absorptionstornet när filteravskiljaren är i ett olyckstillstånd.Den går in i absorptionssektionen genom absorptionstornets stigare.Den regenererade trietylenglykolen injiceras i toppen av absorbatorn för att vara i full kontakt med den nedifrån och upp naturgasen på absorbatorn för massöverföring och utbyte för att avlägsna vatten.Den fuktavlägsna naturgasen avlägsnas av tornets övre dimfångare för mer än 5 μm glykol droppar ut ur tornet.
Efter att ha lämnat tornet byter den värme med den heta magra glykolen innan den går in i tornet genom höljets värmeväxlare för att minska temperaturen på trietylenglykol som kommer in i tornet.Naturgasen efter värmeväxling kommer in i filterseparatorn för att separera den transporterade glykolen och går sedan in i exportrörledningen.Den rika trietylenglykol som absorberar vattnet i naturgasen rinner ut ur absorptionstornet och går in i vätskenivåregleringsventilen.Efter tryckavlastning kommer den in i återflödeskylplattan på toppen av den rika vätskedestillationskolonnen, utbyter värme med den heta ångan som genereras i återkokaren, tillhandahåller återflödeskylningskapaciteten på toppen av kolonnen, värms upp till cirka 50 ℃ och utloppsröret går in i trietylenglykolflashtanken.Den rika glykolen sänks trycket till 0,4 MPa ~ 0,6 MPa i flashtanken, och kolvätegasen och andra gaser lösta i trietylenglykol avluftas, som används som bränslegas för förbränning av kokaren.
Den flashrika flytande trietylenglykolen kommer in i det mekaniska filtret för att filtrera bort mekaniska föroreningar och går sedan in i det aktiverade kolfiltret för att ytterligare adsorbera kolvätena lösta i trietylenglykol och nedbrytningsämnena i trietylenglykol.Sedan går den in i den plattrika och fattiga vätskevärmeväxlaren för att utbyta värme med högtemperatur mager trietylenglykol från värmeväxlarbufferttanken vid den nedre delen av trietylenglykol-återkokaren.Värmeväxlingen stiger till 120 ~ 130 ℃ och går in i den rika vätskedestillationskolonnen.
I trietylenglykol-återkokaren i den nedre delen av destillationskolonnen värms trietylenglykol till 193 ℃, och vattnet i trietylenglykol fraktioneras och töms ut från toppen av destillationskolonnen genom fraktionering av destillationskolonnen.Mager glykol med en koncentration på cirka 99 % (WT) svämmar över från den magra vätskeavdrivningskolonnen i återkokaren till den nedre trietylenglykolvärmeväxlarbufferttanken.Under inverkan av torr gas i den magra vätskeavdrivningskolonnen kan koncentrationen av mager glykol som kommer in i värmeväxlingsbufferttanken nå 99,5% ~ 99,8%.
I glykolbufferttanken kommer den magra glykolen med en temperatur på cirka 193 ℃ in i den rika och fattiga glykolvärmeväxlaren för att utbyta värme med den rika glykolen.När temperaturen sjunker till cirka 100 ℃ går den in i pumpen.Mager trietylenglykol pumpas in i gas-vätskevärmeväxlaren utanför absorbatorn med pump, kyls med utloppsgasvärmeväxlaren och kommer sedan in i absorbatorns övre del från den övre delen av höljet för att slutföra lösningsmedelscirkulationen.
En ström av torr gas leds ut från torrgasrörssektionen vid utloppet av absorbatorn och kommer in i torrgasvärmeröret i värmeväxlarbufferttanken vid den nedre delen av trietylenglykolåterkokaren.Efter att ha värmts upp med mager trietylenglykol, stryps den till 0,4 MPa genom den självmanövrerade tryckregleringsventilen och går in i bränslegasbufferttanken.Efter att ha lämnat bränslegasbufferttanken är den uppdelad på två sätt.Ett sätt värms upp och går in i den nedre delen av strippningskolonnen för mager vätskor som mager flytande strippningsgas;Den andra är bränslegasen som används som omkokare.

未标题-1


Posttid: 15 maj 2022