Tekniska egenskaper hos fodergasförbehandlingssystem och flytande och kylsystem i processen för LNG-anläggning

System för förbehandling av matargas
Den processmetod som valts för processflödet avmatargas förbehandlingssystemhar följande egenskaper:
(1) Jämfört med MEA-metoden har MDEA-metoden egenskaperna mindre skummande, mindre korrosion och mindre aminförlust.
(2) Enheten använder MDEA våt avkolning och det finns ingen förbrukning av regenereringsgas.
(3) MDEA cirkulationspump använder höghastighets enstegs centrifugalpump, som har hög tillförlitlighet, låg strömförbrukning och mindre underhåll.
(4) Molekylsiladsorption kan användas för djup dehydrering, och den har fortfarande höga adsorptionsegenskaper även under lågt partialtryck av vattenånga.
(5) Användning av aktivt kol för att avlägsna tunga kolväten kan i princip ta bort aromatiska kolväten och C6 + tunga kolväten, helt lösa problemet med lågtemperaturfrysning och blockering och säkerställa långtidsdrift.
(6) Kvicksilver reagerar med svavel på svavelimpregnerat aktivt kol för att producera kvicksilversulfid, som adsorberas på aktivt kol för att uppnå syftet att avlägsna kvicksilver.Att använda svavelimpregnerat aktivt kol för att ta bort kvicksilver har lågt pris.
(7) Precisionsfilterelementet kan filtrera molekylsilen och aktivt koldamm till 5 μm under.

System för flytande och kylning
Den valda processmetoden förvätske- och kylsystemär MRC-cykelkylning (mixed refrigerant), som kännetecknas av:
(1) Låg energiförbrukning.Denna metod har den lägsta energiförbrukningen bland de vanligaste kylmetoderna, vilket gör produktpriset konkurrenskraftigt på marknaden.
(2) Köldmediedoseringssystemet är relativt oberoende av det cirkulerande kompressionssystemet.Under drift fyller proportioneringssystemet på kylmedel till det cirkulerande kompressionssystemet för att bibehålla det stabila arbetstillståndet för det cirkulerande kompressionssystemet;Efter att enheten har stängts av kan proportioneringssystemet lagra köldmediet från högtrycksdelen av kompressionssystemet utan att tömma köldmediet.Syftet med att göra detta: först, spara köldmedium och för det andra, förkorta tiden för nästa uppstart.Starttiden för kondenseringsenheten är mindre än 5 timmar.
(3) Köldmediesystemets volym och tryck ska vara rimligt utformade.Efter att enheten har stängts av, med tanke på att alla köldmedier värms upp till normal temperatur och trycket är balanserat, kan systemet fortfarande innehålla alla köldmedier, se till att alla delar av systemet inte är övertryckta och ventilerade och tillåta köldmediet att stanna kvar i system under lång tid.
(4) Alla ventiler i lågtemperaturvätskeenheten är placerade utanför kylboxen och är svetsade för att minska läckagepunkter och underlätta ventilunderhåll.Det finns ingen flänsanslutning i kylboxen för att minimera möjliga läckagepunkter i kylboxen.Flerpunktstermometer och gassond är anordnade för att övervaka eventuellt läckage i kylboxen i realtid.
(5) Avancerad teknik används ofta i kylboxdesign.Komplett ram, rörledning och lokal spänningsanalys kommer att utföras för att säkerställa tillförlitligheten hos kylboxen från designkvaliteten.För det första används den professionella 3D-designmjukvaran Solidworks för att etablera 3D-modellen av kylboxram och pipelineutrustning;Sedan används kosmos för att analysera spänningen i ramen;För att möta den flexibla designen av lågtemperaturrörledningar används professionell pipelinespänningsanalysprogramvara CAESAR II för rörledningsspänningsanalys;När man stöter på problemet med öppning på rörledningen eller till och med stor öppning, för att säkerställa att spänningen vid öppningen är inom det tillåtna intervallet som anges i den nationella standarden, kommer ANSYS programvara att användas för lokal spänningsanalys.Se kapitel 14 för detaljer.

10x104Nm LNG plant 7


Posttid: maj-09-2022