Tail Gas Treatment Skid

  • Tail gas treatment skid

    Slida för behandling av restgas

    Naturgas avgasbehandlingsskida används huvudsakligen för att hantera avgasen från svavelåtervinningsanordningen, såväl som avgasen från flytande svavelpool och TEG-avfallsgas från dehydreringsanordningen för svavelåtervinningsanordningen.